ANMÄLNINGS OCH BETALNINGSVILLKOR

Anmälan

Anmälan ska ske till www.udance.se/anmälan. De uppgifter som ska lämnas är namn, personnummer och adress på den som ska gå danskursen. Samma uppgifter ska lämnas från vårdnadshavaren om deltagaren är under 18 år. Deltagaren får vid anmälan ett autosvar som visar att anmälan har kommit fram. Antagningsbesked till kursen lämnas senast tre veckor före utsatt kursstart.

Avbokning av anmäld kurs ska ske skriftligt till info@udance.se eller via kontaktformuläret här på hemsidan.

Betalning

Deltagaren får hemskickat en faktura i samband med kursstart. Betalningsvillkor är 10 dagar. Det finns möjlighet att dela upp betalningen på två betalningstillfällen, halva kursen i samband med kursstart och den andra halvan i mitten av dansterminen. Om ni önskar delad faktura anges detta vid anmälningstillfället eller som svar på antagningsmailet.

Ångerrätt

Deltagaren har full ångerrätt i 14 dagar efter att deltagaren har mottagit antagningsbeskedet till den anmälda kursen. Om ångerrätten fortsatt gäller och åberopas efter påbörjad kursstart betalar deltagaren endast för de kurstillfällen som utnyttjats.

För nystartade kurser (ej fortsättningskurser) har deltagaren alltid möjlighet till en prova på gång vilken är förlagd till terminens första lektion om inget annat är överrenskommet. Om deltagaren inte vill fortsätta har deltagaren ångerrätt efter den första lektionen även om 14 dagars ångerrätt har passerat. Vid redan betald kurs återbetalas avgift för resterande lektioner. För deltagare som inte betalat debiteras endast för prova på gången.

Skada och Sjukdom

Vid långvarig skada eller sjukdom som medför att danseleven inte kan delta på kursen sker återbetalning av resterande lektioner efter att deltagaren uppvisat läkarintyg eller motsvarande som styrker att deltagaren inte kan delta i undervisningen. Återbetalning sker för kvarvarande lektioner som inte danseleven kan delta på.

Övrigt

All kontakt gällande anmälan, betalning, avbokning,  skada och sjukdom, och återbetalning sker mellan Unity Dance och vårdnadshavaren i de fall danseleven är under 18 år. All kontakt sker enskilt och inte i samband med undervisning.

Fotografering och Filmning

Det är förbjudet för föräldrar och danselever att under undervisning fotografera eller filma annan danselev utan att den berörda danseleven gett sitt medgivande. Unity Dance kan komma att dokumentera undervisningen samt andra tillställningar i både stillbild och rörlig media. Sådana bilder och filmer kan komma att publiceras på web och olika sociala medier.

I de fall danseleven eller vårdnadshavaren motsätter sig att film eller fotografier av danseleven publiceras, ska detta meddelas i samband med anmälan.

Villkor för anmälan och betalning

Vi tillämpar konsumentverkets riktlinjer gällande:

Distansköpslagen § 2, Kaptiel 2

Prisinformationslagen

Avtalsvillkorslagen

Förebyggande arbete

Unity Dance arbetar aktivt och förebyggande inom flera områden för att skapa en trygg, säker och glädjefylld verksamhet för både danselever och danslärare.

Vill ni veta mer om hur vi arbetar inom dessa områden är det bara att höra av sig så ska vi berätta mer och också förmedla den dokumentation vi arbetar efter.