Information gällande Covid-19 2022-01-09

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott, träning och andra fritidsaktiviteter bör därför fortsätta om man vidtar åtgärder för att minimera risken för smitta, anser Folkhälsomyndigheten.

Unity Dance har under hela pandemin bedrivit verksamhet på ett så ansvarsfullt sätt som det har varit möjligt för att minimera smittrisken. Vi har gjort riskanalyser för att identifiera de situationer som har visat på ökad smittrisk och vidtagit åtgärder därefter.

Fortsatt följer vi alla de restriktioner, råd och förhållningssätt som myndigheterna efterfrågar för att kunna ha vår verksamhet igång samt att säkerställa att alla våra danselever ska känna sig trygga med den verksamhet vi bedriver.

För att det ska bli möjligt behöver både dansskola och danselever följa de riktlinjer som våra myndigheter har aviserat.

Länk till vår riskbedömning/riskreducerande åtgärder>>

Alla danslärare på Unity Dance är vaccinerade mot Covid-19.

Vad vi gör tillsammans för att minimera smittspridning

  • Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. För att återgå till träning ska man vara symptomfri i minst två dygn.
  • Stanna hemma om ni eller någon i er familj blivit kontaktaktade av smittspårningsenheten och inväntar prov/provsvar.
  • Stanna hemma om någon ni bor ihop med har konstaterad Coronasmitta.
  • Handspriten i danslokalen är där för att användas.
  • Håll avstånd. Klassen är anpassad för att varje danselev ska ha det antal kvadratmeter till sitt förfogande som restriktionerna säger. Använd därför den yta som finns.
  • Det är endast danselever som är välkomna under rådande situation. Skulle det finnas särskilda behov för föräldranärvaro, vänligen kontakta oss innan så försöker vi lösa det.

Skulle de uppstå en situation där någon danselev eller lärare utan vetskap vistats i danslokalen med konstaterad smitta är vi oerhört tacksamma om ni meddelar oss. Att kunna smittspåra och förebygga ytterligare spridning är otroligt viktigt för att kunna hålla verksamheten igång.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via telefon och mail.

Länk till Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner >>